Algemeen
Dit is de privacy- en cookiebeleid van Carwash Autoboulevard, gevestigd op Curieweg 7 te Alphen
aan den Rijn. Carwash Autoboulevard is de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die worden verzameld.
Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen. Carwash Autoboulevard kan
deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op
wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens
Carwash Autoboulevard maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief
verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar
misschien bewust van bent. Wanneer u www.carwash-alphen.nl of andere gerelateerde
domeinnamen van Carwash Autoboulevard bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens
zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser
waarmee u surft, de laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op de website kwam en de
pagina’s die u binnen de website bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen
sprake als er een formulier wordt ingevuld. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën
van persoonsgegevens:
• naam;
• e-mailadres;
• eventuele andere contactgegevens;

Bent u jonger dan 16 jaar?
Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan Carwash Autoboulevard
verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een van uw ouders of een wettelijk
vertegenwoordiger die dit privacy- en cookiebeleid heeft gelezen.
Als u er van overtuigd bent dat Carwash Autoboulevard zonder ouderlijke toestemming persoonlijke
gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@carwash.nu zodat
deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt.
www.carwash-alphen.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u exact gebruikt, maar
houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen
dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan Carwash Autoboulevard verstrekt worden gebruikt voor de
volgende doeleinden:
• om contact met u te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten;
• om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
• om fraude en misbruik te voorkomen.

Ontvangers
Carwash Autoboulevard zal uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers en
met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.

In sommige gevallen kunt u via onze website doorlinken naar websites van derden. Carwash
Autoboulevard is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze
derden. Ook is Carwash Autoboulevard niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw
openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch
door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan
onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze
gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.
Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen.
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt
geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet
van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics
Carwash Autoboulevard maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te
helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Meer informatie vind uw bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie
wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk
niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
Alle gegevens die u verzend via een formulier worden niet door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige
gebruikelijke technieken. Deze gegevens worden volgens de gebruikelijke en anders wettelijke
bewaartermijn bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de gevallen
dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot Carwash
Autoboulevard richten om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor
kunt u het een mail sturen aan info@carwash.nu.

Carwash Autoboulevard zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie
verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Carwash Autoboulevard de
betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht
om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich
tegen verwijdering verzetten. Carwash Autoboulevard stuurt u na uitvoering van een verzoek tot
verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Carwash Autoboulevard de betreffende
persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Carwash Autoboulevard de bezoeker
een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Carwash Autoboulevard niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Carwash Autoboulevard de
bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan
opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy en cookiebeleid kunt u contact opnemen per
telefoon of per e-mail aan info@carwash.nu. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacy en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.